Værdibaseret adfærd og ledelse

Hos Danish Agro tror vi på, at ledelse og ledelsesudvikling skal ske som en værdiskabende samarbejdsrelation på tværs af organisationen og internt i ledelsesteamet.

Vi mener, at vi kan skabe størst muligt kundefokus i organisationen og værdi for vores kunder igennem dette. Resultater skabes, når der igennem ledelse produceres en fælles retning, koordinering omkring arbejdet samt gensidig engagement og dedikation til den fælles succes. Denne måde at drive ledelse på kalder vi Cultivating Leadership.   

Vores ledelsessprog i Danish Agro betyder for vores medarbejdere, at der produceres en retning for den enkelte medarbejders rolle og ansvar i forhold til den fælles retning. Der er koordinering omkring opgaver og arbejdsmetoder samt engagementet, således at vi opnår vores mål og skaber værdi for vores kunder.   

Ledelse er kernopgaven, hvor vores ledere ved hjælp af coaching, involvering, uddelegering, målformulering og dialog sikrer, at medarbejderne er engagerede i vores fælles retning. Formelt sikres retningen igennem vores Cultivating Dialogues, som er en dialog mellem medarbejder og leder, som afholdes fire gange årligt. Hver dialog har deres fokusområder, men samlet medvirker det til, at retningen, koordineringen og engagementet for den enkelte medarbejdere italesættes. Dette mener vi skaber værdi både for både kunder, virksomheden og vores medarbejdere.   

 

Cultivating Employees 

Uanset om man er ny eller etableret medarbejder i Danish Agro, kan man forvente et arbejdsmiljø, hvor der er dialog, sparring og italesættelse af ens personlige udvikling og bidrag til den overordnede strategi. Vi ønsker hermed både at kunne tiltrække de bedste og mest kvalificerede medarbejdere, samtidig med at vi også fastholder dygtige medarbejdere. Dette kalder vi for Cultivating Employees. 

Vores medarbejdere er en af de vigtigste ressourcer vi har. Derfor er det vigtigt, at vi løbende udvikler kompetencer og viden hos vores medarbejdere. I Danish Agro har vi udviklet et dialogbaseret samtaleværktøj, Cultivating Dialogues, hvor medarbejder og leder drøfter den enkeltes medarbejders rolle i forhold til den overordnede strategi. Dermed understøtter vores cultivating dialogues i høj grad vores strategi og udvikling i Danish Agro koncernen, gør virksomheden klar til at håndtere kommende udfordringer.  

Udover at skabe værdi for vores kunder, ønsker vi også at skabe værdi for vores medarbejdere – dette kalder vi Cultivating Employees.