Værdibaseret adfærd og ledelse

Hos Danish Agro tror vi på, at ledelse og ledelsesudvikling skal ske som en værdiskabende samarbejdsrelation på tværs af organisationen og internt i ledelsesteamet.

Vi mener, at vi kan skabe størst muligt kundefokus i organisationen og værdi for vores kunder igennem dette. Resultater skabes, når der igennem ledelse produceres en fælles retning, koordinering omkring arbejdet samt gensidig engagement og dedikation til den fælles succes. Denne måde at drive ledelse på kalder vi Cultivating Leadership.   

Vores ledelsessprog i Danish Agro betyder for vores medarbejdere, at der produceres en retning for den enkelte medarbejders rolle og ansvar i forhold til den fælles retning. Der er koordinering omkring opgaver og arbejdsmetoder samt engagementet, således at vi opnår vores mål og skaber værdi for vores kunder.   

Ledelse er kernopgaven, hvor vores ledere ved hjælp af coaching, involvering, uddelegering, målformulering og dialog sikrer, at medarbejderne er engagerede i vores fælles retning. Formelt sikres retningen igennem vores Cultivating Dialogues, som er en dialog mellem medarbejder og leder, som afholdes fire gange årligt. Hver dialog har deres fokusområder, men samlet medvirker det til, at retningen, koordineringen og engagementet for den enkelte medarbejdere italesættes. Dette mener vi skaber værdi både for både kunder, virksomheden og vores medarbejdere.