Vi skaber værdi for vores medarbejdere 

Cultivating Value er Danish Agro koncernens værdisætning, som vi forsøger at efterleve hver dag.

For os betyder Cultivating Value, at vi har fokus på at skabe og sikre værditilvækst for både vores medarbejdere og for vores kunder. 

  • Cultivating henviser til et ønske og en passion om at styrke, dyrke og forfine konkrete produkter eller menneskelige egenskaber og viden.
     
  • Value henviser til den værditilvækst, vi ønsker at se hos vores kunder, hvad enten det sker gennem konkrete resultater på den enkelte bedrift eller via styrket viden. 

Dermed er udviklingen af vores medarbejdere også en del af Danish Agros værdisætning. Vi er i høj grad afhængige af vores medarbejderes viden – derfor er det altafgørende, at vi fastholder og tiltrækker de mest kvalificerede medarbejdere.  

Cultivating Employees 

Uanset om man er ny eller etableret medarbejder i Danish Agro, kan man forvente et arbejdsmiljø, hvor der er dialog, sparring og italesættelse af ens personlige udvikling og bidrag til den overordnede strategi. Vi ønsker hermed både at kunne tiltrække de bedste og mest kvalificerede medarbejdere, samtidig med at vi også fastholder dygtige medarbejdere. Dette kalder vi for Cultivating Employees. 

Vores medarbejdere er en af de vigtigste ressourcer vi har. Derfor er det vigtigt, at vi løbende udvikler kompetencer og viden hos vores medarbejdere. I Danish Agro har vi udviklet et dialogbaseret samtaleværktøj, Cultivating Dialogues, hvor medarbejder og leder drøfter den enkeltes medarbejders rolle i forhold til den overordnede strategi. Dermed understøtter vores cultivating dialogues i høj grad vores strategi og udvikling i Danish Agro koncernen, gør virksomheden klar til at håndtere kommende udfordringer.  

Udover at skabe værdi for vores kunder, ønsker vi også at skabe værdi for vores medarbejdere – dette kalder vi Cultivating Employees.