Vi vil skabe værdi!

For landbruget. For landmanden. Og for medarbejderne.

Fra marken til skærmen arbejder vi derfor mod at gøre det bedre i morgen, end vi gjorde i går. Det gør vi ved at styrke, dyrke og udvikle branchen – og hinanden, ikke mindst.

Hos Danish Agro bygger vores fundament på samarbejde, og vi har en grundlæggende tro på, at vi er stærkere sammen. Sådan har det været lige siden begyndelsen, og tankegangen lever stadig i bedste velgående i vores nu internationale landbrugskoncern.

Vores mere end 5.000 medarbejdere, på tværs af landegrænser og fagligheder, er kernen i vores evne til at skabe værdi og udvikle fremtidens landbrug. De sikrer, at vi spiller en afgørende rolle i branchens digitale og grønne omstilling – og at vi hver dag hjælper landmanden med at dyrke fødevarer i verdensklasse. 

Vi styrker fagligheden

Medarbejderne er vores vigtigste ressource. Vores viden er helt afgørende for at skabe løsninger, der giver værdi for landmanden. Hos Danish Agro har vi derfor kontinuerligt fokus på at udvikle både de personlige og faglige kompetencer gennem sparring, samarbejde, uddannelse og ledelse i fællesskab.

Vi dyrker arbejdsglæden

Hos Danish Agro dyrker vi det værdifulde arbejdsliv, og vi gør os umage med at skabe de bedste rammer for trivsel, motivation og engagement. Vi tror på dig som individ og dyrker samtidig fællesskabet, hvor vi alle går glade på arbejde for at gøre en forskel og sammen fejrer vores succeser.

Vi udvikler i fællesskab

Hver især kan vi meget, men sammen kan vi mere. Vi vil være landbrugets foretrukne samarbejdspartner, og samarbejde er derfor afgørende – såvel kolleger imellem som til landmanden og vores partnere. Hos Danish Agro værner vi om det nære, men vi skaber de bedste resultater på tværs af afdelinger, kompetencer og landegrænser.