Mød vores medarbejdereSebastian Bønløkke

Menneskelig udvikling med et fagligt udgangspunkt 

Da Sebastian Bønløkke arbejdede som landmand og overhørte sine kammerater, der arbejdede som rådgivere hos grovvareselskaber, blev han positiv overrasket over alsidigheden i deres arbejde og deres faglighed, at han selv søgte ind som Trainee hos Danish Agro. Siden har forløbet udviklet ham som menneske og fagperson på en måde, han ikke havde ventet. 

Mange der arbejder i landbruget, forbinder det med at arbejde på en gård. Mange landmænd arbejder ofte på meget få bedrifter i et arbejdsliv og enkelte kun på fødegården som de overtager. Men der findes også funktioner omkring landbruget, hvor man får mulighed for at arbejde med mange bedrifter og får indsigt i mange landmænds arbejdsmetoder. 

Det fandt Sebastian Bønløkke, trainee med speciale i planteavl, ud af, da han i sin tid som markmand på en dansk landbrugsbedrift ofte hørte flere af hans venner tale om deres arbejde hos grovvareselskaber.  

Fra dag ét fik jeg opgaver, jeg ikke helt var klar på, hvordan jeg skulle løse, men hvor oplæringen blev taget løbene. Jeg blev altså kastet ud i det, lige fra jeg trådte inden ad døren første gang, og det har været fedt

”De brugte deres landbrugsfaglighed på en helt anden måde, end jeg var vant til. Når de talte om deres faglige udfordringer, fangede det straks min interesse. Måden de fortalte om hele tiden at skulle forholde sig til den enkelte landmand, og at der ikke er to bedrifter, der er ens. De skal så tilpasse deres faglighed til landmanden for at kunne give værdifuld sparring,” fortæller Sebastian og fortsætter:  

”Det satte nogle tanker i gang, og jeg så muligheden for at sætte min faglighed i spil på en ny måde. Derfor undersøgte jeg ret hurtigt mine muligheder. Jeg fandt ud af, at det gav god mening at bygge lidt på min faglighed og videreuddanne mig til agrarøkonom først for at øge chancerne for at få arbejde i grovvarebranchen.” 

Sebastian søgte derefter ind hos Danish Agro, mens han læste til agrarøkonom og startede i efteråret 2019 som trainee.

Personlig udvikling i jobbet

Sebastian Bønløkke har altid gerne ville bruge sin landbrugsfaglighed til at udfordre og udvikle sig selv, og har i den sammenhæng arbejdet på landbrugsbedrifter i både Canada, Australien, New Zealand og USA. Og i sin traineestilling hos Danish Agro oplever Sebastian Bønløkke ligeledes stor faglig udvikling, men på en helt ny måde.  

”Jeg bliver udfordret fagligt fra nye vinkler og kanter i jobbet. Fra dag ét fik jeg opgaver, jeg ikke helt var klar på, hvordan jeg skulle løse, men hvor oplæringen blev taget løbene. Jeg blev altså kastet ud i det, lige fra jeg trådte inden ad døren første gang, og det har været fedt,” fortæller Sebastian Bønløkke.  

En stor del af jobbet i Danish Agro er at tale med landmænd og hele tiden være i dialog med kunder eller potentielle kunder. Dog var dette ikke helt den vante arbejdsgang, som Sebastian Bønløkke kendte til.   

”Jeg har rykket mig meget her halvandet år inde i forløbet. Til at begynde med var telefonen nok min største udfordring – både hvis den ringende, men specielt når jeg skulle ringe ud. Jeg tror det der ligger i det, er at man gerne vil gøre det perfekt, første gang ” fortæller Sebastian Bønløkke og fortsætter:  

”Den bekymring er jeg kommet helt over nu. Og det tror jeg, de fleste også vil opleve, når de har prøvet at tale med de første 10 kunder. Man finder hurtigt ud af, at kunderne ikke bliver irriteret over en opringning midt i arbejdet, men faktisk bliver glade for den service, at man følger op på deres behov og finder løsninger til dem.”

Jeg havde ingen erfaring med salg, inden jeg startede, og i begyndelsen troede jeg nok at salg handlede om, at jeg skulle tale meget. Jeg har lært, at det at tale med kunderne, skal være en faglig dialog og sparring, til følge af et gensidigt samarbejde.

I lære som sælger 

Sebastian er trainee i afdelingen for planteavl, hvor de fleste erfarne kollegaer er produktspecialister. Jobbet som produktspecialist er et sælgerjob, hvor man på baggrund af god rådgivning sælger Danish Agros produkter og ydelser til landmændene. At sælge er en færdighed, der kan læres, og derfor er der i traineeforløbet fokus på, at blive lært op i det gode salg.  

En trainee gennemgår derfor to uddannelsesforløb over den toårige periode traineeforløbet varer. En uddannelse i strategisk salg og en uddannelse i salgspsykologi. 

”Jeg havde ingen erfaring med salg, inden jeg startede, og i begyndelsen troede jeg nok at salg handlede om, at jeg skulle tale meget. Jeg har lært, at det at tale med kunderne, skal være en faglig dialog og sparring, til følge af et gensidigt samarbejde,” fortæller Sebastian Bønlække om sin udvikling og fortsætter:  

”Det er hele tiden en balance om at kunne stille sig kritisk overfor kundens situation og lytte efter, hvor man kan skabe et værdibaseret salg. Jeg er ved at lære, hvordan jeg bliver den bedst mulige sparringspartner for kunderne. Det er stadig rådgivningen, jeg synes er sjovest.” 

Selvom traineeforløbet har faste forløb, man skal igennem, gør Sebastian Bønløkke dog opmærksom på, at Danish Agro tager udgangspunkt i den enkelte persons kvaliteter, så de to år bliver så lærerige som muligt.   

”Ud over salgsuddannelserne man får, så er alle trainee forløb forskellige og skræddersyet til den enkelte. Mit forløb er ikke en kopi af den tidligere trainees forløb, men udviklet specielt til mig og mine værdier og kompetencer. Det synes jeg er spændende, og det lever op til mine forventninger,” slutter Sebastian Bønløkke.