Mød vores medarbejdereChristian Laursen

Når en sælger ikke bare er en sælger 

I Danish Agro driver vi relationsbaseret salg, bygget på gensidig tillid, og altid med fokus på at skabe værdi for vores kunder i landbruget. Samtidig skal vi som arbejdsplads skabe værdi for medarbejderne, og det er der også fuld fokus på – som vores Markedsdirektør Christian Laursen her fortæller om.

”Den vigtigste funktion, vores produktspecialister har, er deres evne til at afdække kundens behov. At have indsigt i kundernes bedrift, at kunne se hvilke løsninger der vil være mest optimale for kunden i den givne situation og se på, hvordan vi kan lave en fælles målsætning og definere relevante delmål i den plan, vi lægger i fællesskab. Efterfølgende følger vi op på, om vi har nået de mål, vi satte os, og om vi har skabt den værdi, vi forventede – sammen med vores kunder. Det tror vi på er at skabe reel og målbar værdi. Med andre ord skal vi dække kundernes behov på den bedste og den billigste måde, så vi laver den bedste bundlinje for vores kunder”, forklarer Christian Laursen indledningsvist.

Det er vigtigt for os i Danish Agro, at medarbejderne løbende udvikler sig, både de nye og de erfarne medarbejdere.

Værdi for både kunder og medarbejdere

Relationen til kunderne betyder rigtig meget i salgsarbejdet, da det er helt afgørende at have en tillidsfuld og meget stærk relation til kunderne.

”Det drejer sig om kundernes økonomi, og det er deres bedrift, det handler om. Det er deres behov, vi skal dække. Om det så er i marken eller i stalden, om det er hos grise, køer eller fjerkræ, så er det vigtigt, at vi kan sætte os ind i kundens situation, og at vi har en tillidsfuld kommunikation om deres behov og hvilke løsninger, der vil være de mest optimale”, fortæller Christian Laursen.

Samtidig er der også et stort fokus på, at medarbejderne trives i deres arbejde.

Værdi for både kunder og medarbejdere

Relationen til kunderne betyder rigtig meget i salgsarbejdet, da det er helt afgørende at have en tillidsfuld og meget stærk relation til kunderne.

”Det drejer sig om kundernes økonomi, og det er deres bedrift, det handler om. Det er deres behov, vi skal dække. Om det så er i marken eller i stalden, om det er hos grise, køer eller fjerkræ, så er det vigtigt, at vi kan sætte os ind i kundens situation, og at vi har en tillidsfuld kommunikation om deres behov og hvilke løsninger, der vil være de mest optimale”, fortæller Christian Laursen.

Samtidig er der også et stort fokus på, at medarbejderne trives i deres arbejde.

Vi forsøger i Danish Agro at skabe værdi for vores medarbejdere ved at skabe et godt arbejdsmiljø, at have nogle spændende opgaver, at skabe mulighed for karriereplaner og skabe muligheden for at udvikle sig løbende, så man kan komme ud og gøre en forskel ved kunderne.

”Det er vigtigt for os i Danish Agro, at medarbejderne løbende udvikler sig, både de nye og de erfarne medarbejdere. Vi støtter op omkring, at vores kolleger uddanner sig og udbygger deres kompetencer. Det er også derfor, at vi har træningsforløb og traineeforløb, hvor vi uddanner kommende produktspecialister, både inden for dyrehold og inden for planteavl. Alt efter hvilke kompetencer man kommer med, laver vi en målrettet uddannelse for den enkelte. Dette skal sikre, at vi har de rette kompetencer, når vi skal ud og gøre en forskel ude hos vores kunder”, fortæller Christian Laursen og uddyber:

”Vi forsøger i Danish Agro at skabe værdi for vores medarbejdere ved at skabe et godt arbejdsmiljø, at have nogle spændende opgaver, at skabe mulighed for karriereplaner og skabe muligheden for at udvikle sig løbende, så man kan komme ud og gøre en forskel ved kunderne. Samtidig får medarbejderne muligheden for at lave hele løsninger ude hos kunderne – de leverer både den faglige rådgivning, og de kan sælge kunden den vare, der kan løse problemstillingen og være med til at indfri målsætningerne på bedriften. På denne måde er vi faktisk en meget stor del af forløbet hos vores kunder. Det oplever jeg, at vores kolleger responderer meget positivt på, det giver et godt arbejdsmiljø og en stor tilfredshed hos vores kolleger”, slutter Christian Laursen.